Skip to main content


Verplichte wedstrijden
 

Vanaf 1 Januari 2015 bestaat de verplichting dat iedere schutter, ongeacht het aantal of het type en het soort vuurwapen waarover het lid van de vereniging beschikt, minimaal 5 keer per jaar aan een wedstrijd moet deelnemen.

Voor leden van verenigingen die zijn opgenomen in één of meerdere ranking-overzichten van de KNSA (minimaal 3 scores op een afdelings, districts of Nederlands kampioenschap) , geldt deze verplichting niet.

De vereniging heeft daarmee ook de verplichting om aan hun leden een interne competitie in één of meerdere door de KNSA gereglementeerde of erkende disciplines moeten aanbieden die moet bestaan uit minimaal vijf (5) wedstrijden per kalenderjaar waaraan ook minimaal vijf (5) keer wordt deelgenomen.

De vereniging zal door middel van een extra pagina in het schietregister de wedstrijddeelname bijhouden. Het verenigingsbestuur, en niet de politie, is verantwoordelijk is voor de controle of de leden van de vereniging die over een verlof beschikken, aan die eis voor wedstrijddeelname voldoen. De politie controleert vervolgens het KNSA-certificaat en kan ervan uitgaan dat de vereniging aan de certificeringseisen van de KNSA, dus inclusief de wedstrijddeelname, voldoet.