Skip to main content

Lidmaatschap

De schietsport is een mooie, maar zeker ook een serieuze sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er strenge wet- en regelgeving en veiligheidsvoorschriften op van toepassing zijn. Natuurlijk wordt hier ook door onze vereniging strikt de hand aan gehouden, zeker op het gebied van de veiligheidsvoorschriften. De belangrijkste van deze wetgeving en regels zijn terug te vinden in:

  • De wet Wapens en Munitie (de zgn. “circulaire” )
  • De nieuwe richtlijnen van de K.N.S.A.
  • De regelgeving van de K.N.S.A. waar Cochise bij is aangesloten.

Via de pagina links kunt u verdere informatie vinden over deze onderwerpen. Uiteraard gaat het te ver om hier deze totale regelgeving op te nemen. Mocht u echter een lidmaatschap overwegen, lees dan de onderstaande samenvatting van een aantal belangrijke punten.

Voor onze leden geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Voor de aanvraag van lidmaatschap is een zogenaamde “Verklaring Omtrent het Gedrag” nodig. De meest recente versie van deze VOG vindt u op de website van Justitie. Klik hier om het VOG formulier te downloaden. De kosten van een VOG bedragen €41,35. Het bestuur van Cochise beoordeelt een binnengekomen aanvraag. Hierbij wordt onder andere een oordeel gegeven over achtergrond en motivatie van de schutter, leeftijd en de beschikbare instructeur capaciteit.

Na een positief advies komt de aanvrager in aanmerking voor een nieuw lidmaatschap. Onze aspirantie-tijd duurt een half jaar, na deze periode gaat het lidmaatschap in. Gedurende deze volledige periode kan het nieuwe lid zich de benodigde schietvaardigheid en veiligheidsbewustzijn bijbrengen. In deze periode mag de schutter uitsluitend gebruik maken van verenigingswapens en bij de vereniging gekochte munitie.

Na dat anderhalf jaar - en na vastgestelde geschiktheid - wordt een nieuw lid volwaardig lid. Hierna is het lid gerechtigd, indien de uitoefening van de schietsport dit noodzakelijk maakt, een wapenverlof aan te vragen en een eigen wapen aan te schaffen. Klik hier om je in te schrijven voor de digitale versie van de schietsport. Deze is verkrijgbaar voor Android, IOS en als desktopversie. 

Kosten
 

Het nieuwe lid betaalt een toetredingsbijdrage van €75. Hiervoor draagt de vereniging onder andere zorg voor aanmelding van het lid bij de K.N.S.A. Daarnaast is in dit bedrag een vergoeding verrekend voor het gebruik (en dus de afschrijving) van de verenigingswapens etc.

De jaarlijkse contributie bedraagt €180, in 2 termijnen te voldoen. In de contributie is de bijdrage voor het K.N.S.A. lidmaatschap en het abonnement op het maandelijkse tijdschrift van de K.N.S.A. de "Schietsport" niet inbegrepen. Hiervoor bedragen de kosten €42,50 per jaar.