Skip to main content


Wedstrijddisciplines K.N.S.A.
 

Bekijk hier de baanplanner en de landelijke wedstrijd kalender van de K.N.S.A. Een paar van de disciplines die bij ons op de baan geschoten worden;

MILITAIR PISTOOL

Deze discipline wordt verschoten op 3 nationale Militair Pistoolschijven.

Iedere deelnemer start zijn/haar serie op nieuwe schietschijven.

Oog- en oorbescherming: VERPLICHT

De gehele wedstrijd wordt in tijd geschoten:

   

aantal

aantal

   
 

Afstand:

schoten:

schijven:

tijd:

houding:

           

Proef

25 mtr.

6

1

3 min.

staand

Precisie

25 mtr.

6

1

3 min.

staand

Snelvuur

20 mtr.

6

1

15 sec.

staand

Vuurverdelen

20 mtr.

6

2

12 sec.

knielend

Vuurverdelen

15 mtr.

6

3

9 sec.

staand

De knielende houding wordt als volgt omschreven:

Men knielt op de knie van dezelfde zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd.

Men knielt op de knie van de andere zijde als de hand waarmee het wapen wordt vastgehouden en afgevuurd, waarbij het lichaam (beide schouders) één lijn vormt met de schiet-as

De discipline Militairpistool wordt verschoten op vaste schijven met pistool of revolver met een kaliber 7.62 t/m 11.66 mm (centraalvuur) (kal..30 t/m .459) en een trekkerdruk van min. 1360 gr. De looplengte is max. 6" (152,4/153,0 mm) en de greep mag niet verstelbaar zijn en mag ook niet breder zijn dan 44 mm.

De diepte van het oplegstuk van de greep welke rust op de bovenkant van de hand, tussen duim en wijsvinger, mag niet dieper zijn dan 3 cm.

Tijdens de wedstrijd(oefening) is het gebruik van een hulzenvanger en een knielkussen in de 1e serie vuurverdelen niet toegestaan.

In tegenstelling tot alle andere disciplines kent de discipline Militairpistool geen kledingvoorschrift en is het toegestaan hoge (enkelomsluitende) schoenen te dragen. Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 3 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een hoofdbaancommandant (geeft commando’s) en zijn er baancommandanten aanwezig.

De navolgende commando’s worden met luide stem gegeven:

Voorbereidingstijd van 3 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

Wapens laden voor de proefserie: (d.w.z. patroonhouder/trommel vullen en wapen doorladen schutter mag proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut)

Attentie: ( niet van toepassing op proef- en 1e wedstrijdserie van 3 min. schutter brengt dan zijn wapen in vaardige houding d.w.z. wapen laten zakken tot op 45º graden van het lichaam zonder ondersteuning. Een kort fluitsignaal geeft de starttijd aan. Een fluitsignaal van 2 sec. geeft eindtijd aan. In het fluitsignaal mag geschoten worden. LET WEL: einde fluitsignaal is einde wedstrijdserie !)

Wapens ontladen: (het ontladen wapen wordt geopend omhoog gehouden voor inspectie door de hoofdbaancommandant, na akkoord mag u het wapen neerleggen of opbergen)

Na volledige controle geeft de hoofdbaancommandant de baan veilig voor het tellen en afplakken van de schietschijven. De treffers worden nu aangewezen d.m.v. een aanwijsstok in de kleuren rood/wit en luid en duidelijk afgeroepen, genoteerd en afgeplakt. Wanneer dit alles is gebeurd en de baan weer vrij is begint de cyclus weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten b.v. precisie op 1 schijf, snelvuur op 1 schijf, vuurverdelen over twee schijven enz. enz.

De treffers moeten en worden bij twijfel gemeten met een schotmaat van 11.5 mm.

Te late schoten:

Indien schoten vallen na het fluitsignaal, wordt de hoogste score als nul gewaardeerd.

Een schietpet is toegestaan.

 ACTION SHOOTING

Action Shooting wordt verschoten op 13 steel-plates, waarvan de laatste een stop-plate is.

Het gebruik van veiligheidsbril en gehoorbeschermers is verplicht.

De te gebruiken steel-plates zijn rond van vorm met een diameter van:

Voor klein kaliber pistool/revolver: 10cm +/- 5 mm

Voor groot kaliber pistool/revolver: 20 cm +/- 5 mm

Het tijdslimiet is gesteld op 120 sec. (2 minuten)

Er wordt geschoten in 6 categorie

 · Klein kaliber pistool/revolver standaard

 · Groot kaliber pistool standaard

 · Groot kaliber revolver standaard

 · Klein kaliber pistool/revolver vrij

 · Groot kaliber pistool vrij

 · Groot kaliber revolver vrij

De cat. Klein kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .22 (5,6 mm).

De cat. Groot kaliber wordt verschoten met pistool/ revolver met een kaliber .30 t/m .459 (7,62 mm t/m 11,66 mm)

De trekkerdruk en de te gebruiken munitie is vrij, met uitzondering van:

Brisant, lichtspoor, extra metaaldoorborende e.d., patronen met een hulslengte van > 32 mm en alle Magnum-kalibers.

De wapens mogen als volgt geladen worden:

Revolver: maximaal 6 patronen

Pistool standaard: maximaal 8 patronen

Pistool open: aantal patronen vrij echter er moet één magazijnwissel zijn tussen de eerste en de laatste stop-plate.

Per Categorie worden 5 series verschoten waarvan de beste drie tellen voor de uiteindelijke uitslag.

Baancommando’s kunnen zowel in de Nederlandse of in de Engelse taal gegeven worden:

"LADEN EN PROEFAANSLAGEN MAKEN"

"LOAD AND MAKE READY"

"IS DE SCHUTTER GEREED ?"

"ARE YOU READY"

"ATTENTIE"

"STAND-BY"

"ONTLADEN EN WAPEN LEEG TONEN"

"UNLOAD, SHOW CLEAR"

"WAPEN VEILIG, SLUITEN EN HAMER NAAR VOREN, "WAPEN HOLSTEREN C.Q. OPBERGEN"

"CLOSE WAEPON, HAMMER DOWN, HOLSTER"

"BAAN VRIJ"

"RANGE CLEAR"

Storingen aan het wapen dient door de schutter zelf te worden verholpen en zal nooit leiden tot een herkansing.

MEESTERKAART LICHT EN ZWAAR

Deze discipline wordt verschoten op de Int. Pistoolschijf 25/50 mtr. en het schietprogramma bestaat uit 8 series van 5 schoten vooraf gegaan door twee proefseries van 5 schoten. DE SCHUTTER ontvangt 10 schietschijven; 8 schietschijven voor de wedstrijd en 2 schietschijven voor proefschoten.

De schijven worden door de schutter, op commando van de baancommandant, gewisseld

De schietafstand is 25 meter

De discipline Meesterkaart licht wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .22 (5,6 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

De discipline Meesterkaart zwaar wordt verschoten met pistool of revolver van het kaliber .30 t/m .38 ( 7,62 mm t/m 9,65 mm) en een trekkerdruk van min. 1000 gr.

De te gebruiken wapens mogen niet zwaarder zijn dan 1400 gr. incl. accessoires, loopgewicht en geplaatst leeg magazijn en moeten passen in een kistje van 300x150x50 mm.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen krijgt de schut(s)ter de gelegenheid de schietbaan te betreden om zijn/haar uitrusting uit te pakken en gereed te leggen. Wanneer dit (op indicatie van de baancommandant) is gebeurd krijgt de schut(s)ter 5 minuten de tijd om zich voor te bereiden op de wedstrijd.

Om alles ordentelijk en veilig te laten verlopen is er een baancommandant aanwezig die de navolgende commando’s zal geven.

Voorbereidingstijd van 5 minuten start nu. ( het is de schut(s)ter toegestaan richtoefeningen te maken en droog te vuren).

Wapen Laden voor proefserie: (d.w.z. patroonhouder vullen, plaatsen en doorladen) schutter mag nog proefaanslagen maken, tijdsduur 1 minuut.

Attentie: (wanneer geen schutter reageert volgt na 3 sec. het commando)

Start (nu max. 5 minuten de tijd om 5 schoten te lossen)

Stop, Schijven wisselen;

Wanneer dit alles is gebeurd begint de cyclus bij ** weer opnieuw en geeft de hoofdbaancommandant aan welke serie wordt geschoten. b.v eerste-, tweede-, enz. enz.

Het gebruik van baankijker, schietpet en schietbril is toegestaan.

Service Pistool

Het onderdeel bestaat uit 24 wedstrijdschoten en is verdeeld in 4 series van 6 schoten. Er mag met een hand of met twee handen geschoten worden.
In totaal moeten er per schutter 2 nationale Militair Pistoolschijven gebruikt worden.

De sessies mogen met een klapschijf installatie of met fluitsignaal gestart en afgesloten worden.
Na de series wordt er niet afgeplakt en gaat men meteen door met de volgende serie. Als het goed is zitten er na afloop van de wedstrijd op iedere schijf 12 treffers, dus 24 treffers totaal.

De eerste sessie bestaat uit een serie van 6 schoten op 1 schijf (linkerschijf), afstand 25 meter in 15 seconden in de staande houding.

De tweede sessie bestaat uit een serie van 6 schoten, 3 schoten op linkerschijf en 3 schoten op de rechterschijf, afstand 20 meter in 10 seconden in de staande houding.

De derde sessie bestaat uit totaal 6 schoten, 3 series van 2 schoten telkens in 3 seconden op de rechtse schijf. Afstand is 15 meter.

De vierde sessie bestaat uit een serie van 6 schoten verdeeld over 2 schijven, 3 op de linker en 3 op de rechterschijf, afstand 10 meter in 6 seconden in de staande houding.

Alvorens aan de wedstrijd te beginnen, krijgt de schutter drie (3) minuten de tijd om zich te installeren op de schietbaan.
Voordat de wedstrijd begint, mogen er geen proefschoten worden afgevuurd en bij weigeraars is het einde wedstrijd. Deze mogen niet overgeschoten worden.

De baancommandant start een serie met het commando "WAPENS LADEN" en noemt de serie en de tijd. De schutter mag proef aanslagen maken. Tijdsduur een minuut. Daarna volgt het commando "ATTENTIE".
Op dit commando moet de "VAARDIGHOUDING" worden aangenomen of een schutter moet te kennen geven "NIET GEREED" te zijn.
Gebeurt dit niet binnen drie (3) seconden dan begint de oefening.
Als een schutter binnen drie (3) seconden "NIET GEREED" meldt, dan wacht de baancommandant 15 seconden en geeft opnieuw het commando "ATTENTIE" en start vervolgens de oefening.
Een oefening wordt begonnen door middel van een KORT FLUITSIGNAAL.
Elk schot hierna afgevuurd, telt mee in de wedstrijd.
Aan het eind van elke serie volgt het commando "WAPENS ONTLADEN".
De schutter ontlaadt dan op de volgende manier: Bij pistolen het magazijn uitnemen, de kamer leeg maken en met de slede geopend het wapen ter inspectie aan de baancommandant laten zien. Bij revolvers de cilinder leegmaken en buiten het frame gekanteld laten zien. Nadat de baancommandant zich daadwerkelijk ervan heeft overtuigd dat het wapen ontladen is mag de schutter het wapen neerleggen. De baancommandant geeft hierna de baan vrij.

Bij de zogenaamde klap of duelschijven, wordt de tijd ingesteld en de schijf of schijven naar voren gedraaid zodat de schutters proef aanslagen kunnen maken. Na het commando "zijn de schutters gereed" wordt de schijf of schijven weg gedraaid. Na het commando "attentie" wordt de installatie gestart en na 3 seconden de schijven gedraaid en kan er gevuurd worden. Na de ingestelde tijd draaien de schijven weer weg.
De baancommandant geeft hierna het commando "WAPENS ONTLADEN"

Overige wedstrijdregels